Dance enables you to find yourself and lose yourself at the same time

Algemene voorwaarden
 • De leerling is pas ingeschreven als het cursusgeld is overgemaakt en het inschrijvingsformulier is ontvangen..
 • Talvandansen heeft het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of geschillen met de studioverhuurder. In deze gevallen wordt de (resterende) contributie terugbetaald aan de leerling.
 • Restitutie van reeds betaald lesgeld is in geen geval mogelijk, behalve in de hierboven beschreven situaties. Inhalen van gemiste lessen tijdens de zomercursus is niet mogelijk. Gedurende het schooljaar gelden er strikte regels voor het inhalen van danslessen. Je kunt alleen danslessen inhalen binnen hetzelfde blok waarvoor je ingeschreven bent, mits er nog plek is in de desbetreffende groep.
 • Restitutie en/of inhalen van masterclass/workshop/korte cursus is in geen geval mogelijk. In het geval van ziekte of blessure kan je kiezen om je plek aan iemand anders te geven.
 • Bij sprake van overmacht behoudt Talvandansen het recht om lessen/workshops te annuleren. Overmacht bestaat indien de voortgang van lessen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhindert door omstandigheden buiten de wil van de dansschool zoals: weersomstandigheden, pandemie, staking, gezondheid en vervoerproblemen. In dit geval is er geen sprake van restitutie. In het geval van Lockdown – er wordt een vervangende programma aangeboden met lessen online en indien mogelijk offline (buiten). Er is geen restitutie van reeds betaalde les/cursus geld. De lessen online en/of offline vervangen dan de lessen in de studio.
 • Bij ziekte van de docent wordt voor een goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de leerling hierover geïnformeerd.
 • Talvandansen is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen of voor lichamelijk letsel.
 • Talvandansen verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over de leerling, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale ledenadministratie van de dansschool. Meer informatie hier over kan je vinden op de Privacyverklaring.
 • Tijdens de lessen of workshops kunnen foto’s/filmpjes gemaakt en gepubliceerd worden door de dansschool. Foto’s/filmpjes kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, de website van de dansschool en sociale media van de dansschool. Indien de leerling niet wenst dat zijn/haar foto gepubliceerd wordt dient de leerling zelf contact op te nemen met de dansschool. Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van de dansschool mogen door derden tijdens de lessen geen foto en video opnamen gemaakt worden om de privacy van de leerlingen te kunnen waarborgen.
 • Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de dansschool hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door de dansschool zijn bevestigd.
 • De bovengenoemde regels en voorwaarden zijn van kracht voor alle lessen (ook als u van les verandert binnen hetzelfde blok of cursus).