Logon
Tal van dansen
Formulier inschrijving jaarcursus
Naam: *
Geboortedatum: *
Straat en huisnummer: *
Postcode en Plaats: *
Telefoon overdag/'s avonds: *
E-mail: *

Ik schrijf me in voor de volgende les(sen):

Ballet gevorderden (lescode BG)
Moderne Dans gevorderden (lescode MG)
Ballet intermediate (lescode BI)
Moderne Dans intermediate (lescode MI)
Opmerkingen:
Opmerkingen:
In de tekstbox hierboven geef je o.a. aan welke lesdag en niveau je wilt volgen. Bijv: Beginners op dinsdag. Verder kan je hier aangeven of je op de wachtlijst wilt geplaatst worden indien je interesse hebt in een groep die al vol zit. Als je inschrijft voor de Zomercursus kan je hier de gewenste groep invullen, maar ook de datum en soort les noteren voor losse lessen.

Dit formulier is alleen bedoeld voor inschrijving! Als je een vraag wilt stellen of een proefles wilt volgen vul dit formulier NIET in. Stuur je vraag per mail, aub.


Ik ga akkoord met de volgende regels en voorwaarden:
  • De leerling is pas ingeschreven als het cursusgeld is overgemaakt en het inschrijvingsformulier is ontvangen. Betaling kunt u doen op rekeningnummer NL21ABNA0247784354 (t.n.v. Talvandansen) te Rotterdam. Onder vermelding van volledige voor en achternaam en les(sen)code(s).
  • Docent heeft het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of geschillen met de studioverhuurder. In deze gevallen wordt de (resterende) contributie terugbetaald aan de leerling.
  • Restitutie van reeds betaald lesgeld is in geen geval mogelijk, behalve in de hierboven beschreven situaties. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
  • Bij ziekte van de docent wordt voor een goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de leerling hierover geïnformeerd.
  • De docent is niet verantwoordelijk voor schade en of diefstal van persoonlijke voorwerpen of voor lichamelijk letsel.
  • De bovengenoemde regels en voorwaarden zijn van kracht voor alle lessen (ook als u in de toekomst van les verandert).
Voor akkoord: *
Datum: *
Plaats: *

De velden gemerkt met * zijn verplicht om in te vullen!